aanmelden als lid

Wat biedt het lidmaatschap:

 • Gedurende een ijsperiode gratis toegang tot de ijsbaan (lid zijn voor 1 dec.)
 • Gratis schaatsles op de ijsbaan
 •  Looptraining 1 x per week o.l.v. een gediplomeerde looptrainer.
 •  Skeelerles jeugd 1 x per week in de Hessenhal.
 • 2x per jaar het clubblad de Hessenrevue

Meer info: voorzitter@hessenrijders.nl       06 30945250

Aanvragen van een wedstrijdlicentie via de Hessenrijders is niet mogelijk.

Neem gerust een kijkje bij één van de lessen. U of uw kind kan ook vrijblijvend meedoen met een tweetal proeflessen of trainingen. U kunt gewoon naar de Hessenhal komen en zich aan het begin van de les melden bij de trainer. De trainer zal u informeren over het lesaanbod, de lestijden en de kosten.

Het is mogelijk om twee proeflessen gratis mee te doen. Daarna moet u de trainingsbijdrage betalen en lid worden van de Hessenrijders.

Kostenoverzicht pdf

Aanmelden lidmaatschap / deelname training:

 • Wilt u zich definitief aanmelden als lid en/of aanmelden voor een training download dan het aanmeldingsformulier. Invullen en mailen naar ledenadministratie@hessenrijders.nl  U wordt dan opgenomen in ons ledenbestand.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 1 april  (verenigingsjaar) en is met stilzwijgende verlenging.
 • Deelname aan een training is per seizoen en met stilzwijgende verlenging.
 • Betaling van de contributie en de kosten voor de training gaat per automatische incasso.
 • U geeft toestemming voor de automatische incasso van de contributie en de kosten voor de training door het invullen van het machtigingsformulier
 • Uw inschrijving/aanmelding training is definitief na bevestiging per mail van de ledenadministratie@hessenrijders.nl

Afmelding Hessenrijders

 Opzeggen lidmaatschap

 • Schriftelijk voor 1 april (per mail) bij de ledenadministratie (ledenadministratie@hessenrijders.nl)
 • Beëindiging van het lidmaatschap gaat in op 1 april volgend op de opzegdatum (dus met ingang van het nieuwe verenigingsjaar).
 • Uw opzegging is definitief na bevestiging per mail van de ledenadministratie.

Opzeggen deelname training

 • De opzegging voor de deelname aan één van de trainingen kan per seizoen, dus voor 1 april of voor 1 oktober. Dit moet schriftelijk (per mail) bij de ledenadministratie, ledenadministratie@hessenrijders.nl Afmelden bij de leiding is niet voldoende.
 • Beëindiging deelname training gaat in op 1 april of 1 oktober volgend op de opzegdatum (dus met ingang van het nieuwe seizoen ).
 • Opzeggen deelname aan een training betekent niet dat u zich automatisch afmeldt als lid van de Hessenrijders. Geef duidelijk in de mail aan waarvoor en voor wie u de deelname en/of het lidmaatschap
 • Uw opzegging is definitief na bevestiging per mail van de ledenadministratie.
 • Restitutie van kosten voor de training van het lopende seizoen is helaas niet mogelijk. Als er sprake is van een langdurige blessure of andere bijzondere omstandigheden dan kunnen we in overleg een uitzondering maken.

Aanmeldingsformulier basis

Aanmeldingsformulier gezin (basis is dan niet nodig)

Machtigingsformulier

Aanmeldingsformulier IJD’96 lid skeeleren winter

opgaveformulier vrijwilligers 2022-2023

Wilt U lid worden? Het aanmeldingsformulier kunt u invullen en mailen naar ledenadministratie@hessenrijders.nl. Wilt u ook het machtigingsformulier invullen en meesturen? bedankt. Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Opzegging lidmaatschap schriftelijk (brief of email) bij de ledenadministratie voor 1 april.