water op de ijsbaan

Ieder jaar, half november, wordt de ijsbaan in Keppel onder water gezet. Daarvoor is er gemaaid en hebben schapen het gras kort gemaakt. De sportman van het jaar krijgt de eer de handeling te verrichten. Dit jaar was het Timme Vels die de klep opentrok waardoor het water van de Oude IJssel naar binnen stroomde.